หลักการของเครื่องตัดเลเซอร์แบบไม่มีโลหะ

การตัดด้วยเลเซอร์ที่ไม่ใช่โลหะเป็นพลังงานที่ปล่อยออกมาเมื่อลำแสงเลเซอร์ส่องบนพื้นผิวของวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเพื่อหลอมและระเหยชิ้นงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตัดและแกะสลักด้วยความแม่นยำสูงรวดเร็ว ตัดไม่ จำกัด เฉพาะข้อ จำกัด ของรูปแบบการตัด, การเรียงพิมพ์อัตโนมัติการประหยัดวัสดุการตัดเรียบค่าใช้จ่ายในการประมวลผลต่ำและอื่น ๆ


image.png