ลักษณะอุปกรณ์ของเครื่องเลเซอร์มาร์คใยแก้วนำแสง

1. สามารถประมวลผลโลหะวัสดุที่ไม่ใช่โลหะได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเครื่องหมายความแข็งสูงจุดหลอมเหลวสูงและวัสดุเปราะเป็นข้อได้เปรียบมากขึ้น

2. การไม่สัมผัสการประมวลผลไม่เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์การสึกหรอของเครื่องมือและคุณภาพเครื่องหมายที่ดี

3. ลำแสงเลเซอร์ใช้งานได้ดีการใช้วัสดุในการผลิตมีขนาดเล็กและพื้นที่รับความร้อนในกระบวนการแปรรูปมีขนาดเล็ก

4. ประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย

Laser Marking Machine HT-20